• Algemeen

    ECOIS-training: Moodle voor Studenten (4h)

    de kern van Moodle vanuit student-perspectief

    11. Presenteren via een wiki13. Werken in groepen via forum