Uit het veld

Uit het veld

Het vergroten van de effectiviteit en efficiëntie van grassroots initiatieven, alleen al door hen met elkaar in contact te brengen en van elkaar te laten leren.
 
Algemeen:
Business4all - In het project Business4all worden er nieuwe kansen geboden voor Surinaamse vrouwen bij de opzet van een eigen onderneming.
Coaches at Work - Structurele duurzame ontwikkeling en institutionele versterking van de Surinaamse re-integratie activiteiten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met gebruikmaking en versterking van de bestaande sociale infrastructuur en kennisinstituten in Suriname.
De Drie Ankers - Stichting De Drie Ankers bevordert sociale inclusie, dus deelnemen aan het gewone leven, voor mensen uit de minder kansrijke groepen van de Surinaamse samenleving.
NSBS - De Nationale Stichting Blindenzorg Suriname is hét instituut dat ondersteunt bij de ontwikkeling van mensen met een visuele beperking en hen in staat stelt zich te ontwikkelen tot zelfstandige burgers in de maatschappij.


Brokopondo:
Klaaskreek - Website van STOK, de Stichting (Toerisme) Ontwikkeling Klaaskreek.


Commewijne:
SOST - De Stichting Ongekend Surinaams Talent creëert leer-werk-trajecten voor Surinaamse jongeren.


Coronie:Marowijne:Nickerie:
WIN - Stichting Welzijnsinstituut Nickerie


Para:

 
Paramaribo: Kennedy Stichting - De Kennedy Stichting is een school en internaat voor gehoorgestoorden.
 
Saramacca:


 
Sipaliwini:
Marron Museum Saamaka te Pikin Slee
Stichting Totomboti
- Kunstenaarscollectief plus sociale projecten in Pikin Slee
 
Wanica:
In de Ruimte - Stichting "In de Ruimte" is een stichting voor lichamelijk gehandicapten.


Laatste wijziging: woensdag, 20 april 2011, 03:01