Leermiddelen

Leermiddelen

Geschikt educatief materiaal dat in organisatorische, technische en financiële zin toegankelijk is.

 
Algemeen:
  • Kinderpleinen - Portal voor kinderen van 1 - 13 jaar, vrij van porno en geweld.
  • Leren.nl - Gratis online cursussen en andere kennisbronnen over allerlei onderwerpen, veel hobby (van Afvallen tot Zoenen), maar ook talen, computerlessen enz.
  • Wikiwijs is een open lesmaterialenbank. Iedereen mag bijdragen: Wikiwijs is voor en door docenten.

Kleuteronderwijs:  
GLO:
 
VOJ:
 
Tertiair onderwijs:
  • Open Courseware Consortium - Collaboration of more than 200 higher education institutions creating a broad and deep body of free and open digital publications of high quality educational materials, organized as courses.

Bronnen:
  • Flickr - Publieke website voor foto's en korte videofragmenten.
  • OER Commons - Open Educational Resources: Worldwide learning network of shared teaching and learning materials made freely available online. Grouped by subject area and grade level.
  • Youtube - Publieke website voor filmpjes (tot 10 minuten)
  • Teachertube - Bronnen van docenten voor docenten (Engels)
  • Schooltv - 2200 videoclips van Nederlandse schooltelevisie voor peuters en kleuters, primair onderwijs en voortgezet onderwijs.
 


 Last modified: Wednesday, 20 April 2011, 3:01 AM