Deskundigheid

Deskundigheid

Trainingen voor leerkrachten in het omgaan met ICT en het effectief inzetten daarvan bij het leren; idem aan vernieuwing van het curriculum van lerarenopleidingen op dit punt.
 
Nieuwe media:
  • Contact! Kinderen en nieuwe media; Jos de Haan en Remco Pijpers; BSL, 2010. Zie uitgebreide Factsheet.
 
Digitale didactiek:  
Afstandsonderwijs: CUPIDE (Caribbean Universities Project on Integrated Distance Education) gaf ons toestemming voor publicatie van vier Engelstalige Moodle-cursussen over afstandsonderwijs:
 
Moodle: We hebben zelf ondersteunend materiaal voor drie workshops over Moodle ontwikkeld, uiteraard zijn dat drie Moodle-cursussen:

en verder:

 
Laatste wijziging: woensdag, 20 april 2011, 03:01