Over ECOIS

ECOIS-logo

ECOIS - Expertisecentrum Onderwijs & ICT

ECOIS is een initiatief van het Surinaamse Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL), het Nederlandse Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) en Sofos Consultancy     (Sofos). De doelstelling is het verbeteren van het Surinaamse onderwijs door middel van de inzet van ICT.  
Voorgeschiedenis: In augustus 2008 besloten IOL, SLO en Sofos om samen te streven naar een non-profit Expertisecentrum voor Onderwijs & ICT in Suriname. In september 2008 dienden zij een UTSN-twinning aanvraag in voor een haalbaarheidsstudie. Deze werd gehonoreerd. De haalbaarheidsstudie is tussen oktober 2008 en april 2009 uitgevoerd. Kort samengevat was de conclusie dat ECOIS er moest komen.  
Beleid 2009-2010: ECOIS i.o. deed een vervolgaanvraag bij UTSN-twinning voor de financiering van de eerste drie jaren. Deze werd helaas niet gehonoreerd. ECOIS is desondanks onbetaald van start gegaan.
De organisatie is in 2009 vooral een website (in opbouw). Ze kan enigszins als informatieknooppunt en centrale plek voor een community of practice fungeren. Op bescheiden wijze kan geparticipeerd worden in initiatieven van anderen op het gebied van onderzoek, advies, curriculumontwikkeling en uitgeven. Incidenteel kunnen bijeenkomsten plaatsvinden mits andere organisaties accomodatie om niet ter beschikking kunnen stellen.
Uiteraard zoekt ECOIS verder naar financieringsmogelijkheden om haar oorspronkelijke doelen waar te maken.
 
Activiteiten 2009:  
Activiteiten 2010:
  • 11-01-10 - ECOIS i.s.m. Partners Plus Consultancy: Workshop Elektronische Leeromgeving Moodle voor Docenten en Management. Zie: Lesmateriaal.
In de pers:
  • 26-01-09 - Caribbean FM radio: Marlène Waal sprak een uur lang met gasten over UTSN (twinning), ECOIS en onderwijs & ict. Luister hier.
  • 14-02-09 – De Ware Tijd: Consultatie onderwijsveld voor ICT-verbetering; bericht over de werkconferentie In Albina.
  • 16-02-09 - RTV Journaal: Het 8 uur journaal opende met een item van enkele minuten over de "ECOIS-werkconferentie onderwijs & ICT" die dezelfde dag in Nieuw Nickerie had plaatsgevonden.
  • 18-02-09 - ATV Journaal: Het 6 uur journaal besteedde aandacht aan de werkconferentie in Paramaribo.
  • 19-02-09 – Times of Suriname: IOL zet eerste stappen tot ICT-onderwijs; bericht over de werkconferentie in Paramaribo.
  • 24-12-09 - De Ware Tijd: Glo-toetsen op internet; bericht over de ECOIS-service pagina met GLO-toetsen.
  • 22-01-10 – De Ware Tijd: Verbetering Surinaams onderwijs middels ICT; berich n.a.v. workshop Elektronische Leeromgeving Moodle.
 
Downloads:
Laatste wijziging: woensdag, 18 maart 2015, 14:30